НМН повишава плодовитостта. Успешна бременност и инвитро

399

Добавките НМН намират приложение в необратимия и неизбежен аспект на репродуктивното стареене, който започва, когато жената достигне края на 30-те. Все по-чести са случаите хората чакат по-дълго, за да създадат семейства, тази биологична надпревара с времето е един от основните причинители на безплодието в световен мащаб.

Въпреки че не можем да спрем напредването на годините, нови изследвания върху мишки откриха, че и¹ма начин да смекчим някои от ефектите на женското репродуктивно стареене и да увеличим плодовитостта, наближавайки 40 и след това.

Статистиката за безплодието

Приблизително 12% от жените в репродуктивните си години имат проблеми със забременяването или поддържането на бременност, съобщават Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Освен това една от четири двойки е засегната от безплодие в световен мащаб, предполага откриване от Световната здравна организация (WHO).

След навършване на 35 години, вероятността да се сблъска с безплодие нараства от една към всеки три жени. При подобна статистика не е чудно, че жените и двойките търсят решения, които да спомогнат за повишаване на плодовитостта. Напредването на възрастта обаче не е единствената причина за повишаването на процента на безплодие. Като се има предвид, че женската репродуктивна система се състои от яйчниците, маточните тръби и матката, дисфункцията или нарушенията в която и да е от тях биха могли да допринесат за намалена фертилност. Други фактори, които могат да повлияят на плодовитостта, включват:

  1. Прекомерено телесно тегло, затлъстяване
  2. Излагане на ендокринни разрушители (като BPA в пластмасата)
  3. Синдром на поликистозни яйчници
  4. Ендометриозата
  5. Хипотиреоидизъм
  6. Други основни медицински състояния

Плюс това е важно да се спомене, че мъжете също играят решаваща роля в плодовитостта. В 20-30% от случаите на безплодие могат да бъдат свързани и с проблемите с мъжките репродуктивни системи.

Въпреки че има опции за борба с безплодието, като асистирани репродуктивни технологии, които включват инвитро оплождане, тези лечения могат да бъдат скъпи и инвазивни. Могат да представляват риск и не е задължително да имат висок процент на успех, особено ако жените са в напреднала възраст.

НМН повишава НАД + в яйцеклетките

На хоризонта обаче се появява нова опция, която да спомогне за повишаване на плодовитостта. Ново проучване установява, че ниска дозировка на никотинамид мононуклеотид (НМН) успява да възстанови плодовитостта при стареещи женски мишки. НМН е прекурсор на НАД +, ключов коензим, необходим за здравословно стареене, възстановяване на ДНК и метаболизъм.

Нивата на НАД + намаляват с възрастта, същото се случва и с качеството и броя на яйцеклетките – техническото наименование за яйчните клетки, преди те напълно да узреят в яйца. Овоцитите не са самостоятелно обновяващи се клетки, а най-голямото количеството, което една жената може да има е при своето раждането. Поради този ограничен брой клетки, които намаляват от година на година, плодовитостта на жената до голяма степен се основава както на броя, така и на качеството на останалите в нея яйцеклетки. Въпреки че няма начин да увеличим броя на яйцеклетките, можем да подобрим качеството и функционирането на останалите.

Въз основа на това изследователите, стоящи зад това ново изследване, публикувано в февруари 2020 г. на Cell Cell Reports, показва, че повишаването на НАД + в яйцеклетките на мишки чрез прием на НМН е изключително ниско рисков и неинвазивен метод за повишаване на плодовитостта.

Какво откриват изследователите за плодовитостта и НМН?

В това проучване изследователите са тествали няколко различни начина, по които НМН може да се използва за подобряване на плодовитостта или качеството на яйцеклетките. Това са трите най-важни резултати, които бяха отчетени в Cell Reports:

1. Добавката на НМН подобрява репродукцията.

При сравняване на мишки на възраст между четири и пет седмици с 12-месечни мишки, по-старите имат намалени нива на NADPH в своите яйцеклетки, както се очаква с напредване на възрастта. NADPH, който е необходим кофактор за анаболни реакции, представлява фосфорилираната форма на НАД + (което означава, че има прикрепена фосфатна група). Изследователите измерват тази форма, а не НАД + поради биоаналитичните предизвикателства за измерване на НАД + в яйцеклетки. Въпреки това, функциите както на НАД +, така и на NADPH са много сходни – и двете намаляват с напредването на възрастта при хора и мишки.

След като 12-месечните женски мишки приемат 2 гр. НМН в литър вода в продължение на четири седмици, нивата на NADPH в техните яйцеклетки се увеличават значително. Това показва, че НМН е в състояние да възстанови свързания с възрастта спад на НАД +, наблюдаван в женската репродуктивна система.

2. Ниската доза демонстрира по-голямо влияние върху плодовитостта от високата доза.

Най-интересните резултати от проучването се появяват, когато изследователите дават на 13-месечни мишки две различни дози NMN за четири седмици. Избират 13-месечни мишки, тъй като на тази възраст са много близо до края на техните репродуктивни години.

Групата с ниски дози получава 0.5 гр. НМН в литър вода, докато групата с по-високи дози получава 2 гр. НМН в литър вода. След въвеждането на мъжки мишки за размножаване, групата с ниски дози отбеляза значително увеличение на броя на живородените, както и намаляване на времето, необходимо за забременяване. За разлика от тях, групата с по-високи дози не наблюдава същите ползи от повишената плодовитост.

3. Добавката НМН подобрява резултатите от инвитро.

Изследователите също разгледаха как яйцеклетките на възрастни мишки реагират на инвитро по време на активно НМН лечение. След като 12-месечните мишки получават 2 гр. НМН в литър вода за четири седмици, техните яйцеклетките имат по-големи диаметри – тези с по-малки диаметри са свързани с по-лоши резултати след инвитро. А когато се направи инвитро на мишки приели вода с НМН за два, седем, 14 или 28 дни, довежда до подобрен размер на вътрешната клетъчна маса, което е свързано с подобрени резултати от плодовитост след инвитро.

По същия начин, инвитро се провежда при яйцеклетки от женски мишки на 12-месечна или 4-седмична възраст, като ембрионите след това се култивират с или без НМН. След прилагане на НМН ембрионите от яйцеклетките на по-старите мишки са подобрили образуването на бластоцисти, за разлика от тези на младите мишки. Това подобрение на развитието на ембриони само при възрастни мишки предполага, че добавянето на NMN по време на инвитро в по-млади години може да не осигури същите терапевтични ползи. Вероятно защото нивата на НАД + все още не са намалели.

Факти за размисъл

Въпреки че това проучване дава окуражаващи и обнадеждаващи резултати за подобряване на плодовитостта, има няколко важни точки, които трябва да се вземат предвид при тълкуването на изследването.

По-малкото всъшност е повече

Тези резултати от изследването предполагат, че макар по-голямата доза НМН да е облагодетелствала качеството на яйцеклетките чрез повишаване на нивата на НАД +, всъщност не подобрява плодовитостта и резултатите от раждането по същия начин, както по-ниската доза.

Това може да се дължи на горна граница на поносимост към НМН или увеличаване на никотинамид, продукт след разграждане на НМН, който инхибира Сиртуините, които са от семейство на НАД + и са зависими протеини, които регулират клетъчното здраве и насърчават здравословното стареене. Въпреки че никотинамидът (амидната форма на витамин В3) има противовъзпалителни и невропротективни ползи, също може да увеличи окислението, когато се консумира или произведе в излишък. Ако НМН се консумира повече от необходимото, също ще бъде произведен никотинамид като страничен продукт.

По отношение на настоящото проучване, въпреки че ползите от плодовитостта не са наблюдавани в групата с по-високи дози, важно е да се отбележи, че не са наблюдавани нежелани ефекти. Освен това, стареещите мишки в това проучване не е трябвало да приемат НМН много преди да се видят ползи: 50% от мишките при ниската доза НМН са постигнали бременност до третата седмица от добавянето, което показва, че могат да се постигнат благоприятни резултати за фертилитет за кратко време.

Хората обаче не са мишки

Ясно е, че хората не са мишки и мишките не са хора. Не можем автоматично да екстраполираме данните от проучвания върху мишки и да приемем, че те ще се прилагат за хората – особено за специфичен отрасъл от хора като репродуктивно остаряващи жени.

Но има няколко причини, поради които мишките се използват в медицинските изследвания от десетилетия. Може би е изненадващо, че хората и мишките имат много сходни геноми, генетика, анатомия и физиология, което прави сравняването на резултатите много полезно. По отношение на това изследване мишките имат много сходни репродуктивни системи с хората, макар и по-кратък период на бременност. Мишките също имат много по-кратък живот от хората, което позволява да изучаваме развитието на болестта или дълголетието по-лесно, тъй като една мишка година се равнява на приблизително 30 човешки години.

Въпреки че не можем да приложим директно тези резултати към нас, като хора, изследователите на това проучване признават, че това може да е клинично релевантно лечение на безплодието чрез подобряване на резултатите както от естественото плодородие, така и от инвитро.

Ниската доза НМН може да бъде подходящо и просто решение за подпомагане на милионите жени по света, които искат да забременеят, но все още са в борба за фертилитет. Както винаги, по-нататъшни изследвания – особено при клинични изпитвания върху хора – са оправдани, преди всичко да може да се каже окончателно. Независимо от това, рискът от прием на добавка с ниска доза НМН е малък, а ползите за плодовитостта може да са големи.

Извод: Може ли NMN да повиши плодовитостта?

При репродуктивно стареещи мишки ниска доза NMN е в състояние да увеличи раждаемостта и да намали времето до бременност повече отколкото висока доза NMN.

По-високата доза NMN успява да възстанови свързания с възрастта спад в нивата на NAD + и качеството на яйцеклетките на стареещи женски мишки, както и да подобри резултатите от инвитро в култивирани среди.

В бъдеще ще се убедим, че добавката с ниска доза NMN е неинвазивен и с нисък риск начин да се увеличи плодовитостта и да се появи бременност в по-напреднала възраст.

Необходими са изследвания на тази тема при хората, преди да могат да бъдат направени окончателни твърдения относно въздействието на добавката NMN върху подобряването или увеличаването на резултатите от фертилитета.

Коментарите са затворени, но trackbacks и pingbacks са отворени.